About

Making Spaces Talk* เป็นเวปไซต์เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบพื้นที่ที่เกี่ยวข้องการสื่อสารเรื่องราวให้กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ อีเวนท์ หรือการจัดแสดง สถาปัตยกรรม ตลอดจนงานศิลปกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับบริบท  แรงบันดาลใจในการเขียนเกิดจากปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆ ในการทำงาน เช่น การหาตัวอย่างงานอ้างอิง (References) ได้เพียงแค่รูปภาพแต่การวิเคราะห์  การไม่สามารถรวบรวมองค์ความรู้ให้เพียงพอและเป็นระบบ เทคโนโลยีที่ใช้ไม่เหมาะสมกับเวลา ทุนทรัพย์และความต้องการ ผลลัพธ์ของงานที่ไม่ตอบโจทย์คนในโครงการทั้ง เจ้าของโครงการ ผู้ใช้สอยพื้นที่ คนทำงาน หรือแม้แต่ชุมชน

หวังว่าการรวบรวมนี้จะช่วยให้ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานในลักษณะนี้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น อีกทั้งได้ผลสำเร็จเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่าย หรืออย่างน้อยก็หวังว่าเวปไซต์นี้จะให้ความเพลิดเพลินจากรูปภาพที่รวบรวมเอาไว้ ข้อมูลทั้งหมดเขียนขึ้นจากทั้งประสบการณ์ตรงและการค้นคว้า เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดปัญหาการขโมยความคิด ผมจะใส่ข้อมูลอ้างอิงที่ด้านล่างของหน้าเนื้อหา

ขอขอบคุณผู้เข้าชมทุกท่าน ผู้เขียนยินดีรับฟังคำติชมและข้อชี้แนะเพื่อนำไปปรับปรุงเวปไซต์ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

*คำว่า “Making Spaces Talk” นี้ดึงมาจากคำโปรยบนหน้าปกหนังสือ Scenography ของ Uwe Brückner

Make Space “Talk”* is a knowledge-sharing website about spatial communication such as exhibition, event, set & display, architecture and all arts in context.This website is inspired by general obstacles in my working experience such as collecting reference images of artworks without analysis, inadequate and unorganised knowledge management, selected technology is not appropriate to project constraints (time, budget, and requirements), outcome cannot satisfy stakeholders such as project owner, facility users, team members or, even, community.

I hope my collections can foster working process in this field. Therefore, we can reduce time constraint, leverage price competitiveness and able to satisfy stakeholders. I hope, at least, all collected pictures can entertain everyone who cross with this website. All contents are written from experiences and researches. I also aware about plagiarism, therefore, all references will be shown at the end of the pages.

Thank you for visiting Makespacestalk. I would appreciate any comments or suggestions that will help me to enhance the Website.

*The word “Make Spaces Talk” is excerpted from copy-writing on the book named Scenography, written by Uwe Brückner.

ผู้เขียน/ Author

จนัธ เที่ยงสุรินทร์/ Janat Thiengsurin

Education:
– BFA, Exhibition Design, Chulalongkorn Uni.
– BFA, Interior Design, Bangkok Uni.
– Msc, Int’l management and design innovation,  Uni. of Glasgow and Glasgow School of Art.

Qualification:
– Licensed Associate Interior Architect (Certified by Architect Council of Thailand)

Links:
– Website: http://makingdesignstudio.wordpress.com
– Blog: http://makespacestalk.wordpress.com
– Illustration: https://www.instagram.com/janat.th/

 

 

Link for Design Works:

http://makingdesignstudio.wordpress.com

Link for Illustration Works:

https://www.instagram.com/janat.th/

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Advertisements